Thursday, August 22, 2019

ประวัติ​ส่วนตัว​ ด.ญ​ ปุญญิศา​ สุราษฎร์​ ม.3/6​ เลขที่36


No comments:

Post a Comment

ประวัติคอมพิวเตอร์ โดย ด.ช มิ่งประชา มดแสง ม.3/6 เลขที่36

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์              คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจยากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซ...