Thursday, August 29, 2019

                     💜💜ประวัติส่วนตัว💜💜
ชื่อ ด.ญ. สุชานาถ ขุนทอง ชื่อเล่น แจง
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
วันเดือนปีเกิด 2 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
ที่อยู่ 41 หมู่ 7 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี 
จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ลักษณะนิสัย ร่าเริง
กีฬาที่ชอบ แบดมินตัน
E.mail sukhanathkhunthxng@gmail.com
คติประจำใจ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว


No comments:

Post a Comment

ประวัติคอมพิวเตอร์ โดย ด.ช มิ่งประชา มดแสง ม.3/6 เลขที่36

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์              คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจยากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซ...