Tuesday, August 27, 2019

                                   
🦄✨ประวัติส่วนตัว✨🦄
ชื่อ ด.ญ. ภัทรวดี บุตรสอน
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนาพุทธ
กรุ๊ป โอ
เกิดวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2547
ที่อยู่5/3หมู่7อ.บางพลีจ.สมุทรปราการโรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ต.บางโฉลง
เบอร์0631938488
ลักษณะน่ารักน่าชัง เฟลนลี่ เข้ากับคนง่าย เอ๋อๆ

E-mail:Pattaravadee142547@icloud.comคติประจำใจ:สาวบางโพนั้นโกจริงๆ✨

No comments:

Post a Comment

ประวัติคอมพิวเตอร์ โดย ด.ช มิ่งประชา มดแสง ม.3/6 เลขที่36

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์              คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจยากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซ...