Thursday, August 29, 2019

ชื่อ ด.ช.ณัฐดนัย ภู่กระโทก
อายุ 14ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 พฤษจิกายน 2547
โรงเรียน พูลเจริญ วิทยาคม
ที่อยู่ บ้านเอื้อบางโฉลง จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
คำคม ขยันวันนี้สบายวันหน้า

No comments:

Post a Comment

ประวัติคอมพิวเตอร์ โดย ด.ช มิ่งประชา มดแสง ม.3/6 เลขที่36

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์              คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจยากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซ...